CARA-CARA UNINSTALLC:\Program Files (x86)\GarenaFO3\uninst.exe

*jika anda tidak dapat cari lokasi fail yang asal, anda boleh mendapatkannya dalam folder di mana anda install FO3 anda.